Small Business Cash Vs Accrual Accounting
15 Aralık 2020
Native, Web Or Hybrid Apps? What’s The Difference?
9 Ocak 2021

Proje Kapanış Toplantısı

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen ve Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen “Bitki Koruma Ürünleri İle Oluşan Noktasal Kaynaklı Su Kirliliğinin Önlenmesi İçin Ziraat Mühendislerinin Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi” projemizin kapanış toplantısı 22 Aralık 2020 günü çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Koordinatör kurum ZMMAE moderatörlüğünde yapılan toplantıya projede yer alan tüm kurum ve kuruluşlardaki proje sorumluları katılmıştır. Proje koordinatörü Dr. Arzu AYDAR tarafından yapılan projenin genel faaliyetleri ve sonuçlarını içeren sunumdan sonra partner kurum ve kuruluşlardan katılan temsilciler proje faaliyetleri ve devam eden süreçte gerçekleştirilebilecek sürdürülebilirlik faaliyetleri yönünden fikirlerini paylaşmışlardır.