Free Awesome https://mega-moolah-play.com/alberta/edmonton/dolphins-pearl-in-edmonton/ 7 Online slots
16 Eylül 2021
The best way to Avail of an https://bestloanonline.com/payday-loan/ Extra money Boost with Cebu
17 Eylül 2021

Hizmetiçi Eğitimler için BIOBED Modeli

Avrupa Birliği Bitki Koruma Ajansı (ECPA) tarafından desteklenen projeler kapsamında değişik ülkelerde yapılan araştırmalarda pestisitlerin noktasal kaynaklardan suya yaptığı bulaşıklarda birincil risk alanları olarak işletme içinde ilaçlama makinelerin temizliği, ilaç karıştırma ve doldurma gibi işler bildirilmiştir.

Pülverizatör depolarında kalan artık hacimlerin su kaynaklarına zarar vermeden bertarafında, BKÜ’lerin makinelere doldurulmasında oluşacak BKÜ akışlarının etrafa saçılmalarını önlemede, BKÜ’lerin hazırlanmalarında ve karıştırılmalarında ve depoya doldurulmalarında kullanılacak model bir biobed yapımı proje ortağı UTEM’den Dr. Mesut Gölbaşı ve Zir. Müh. Mustafa Akkurt tarafından gerçekleştirilmiştir.

Geliştirilen bu Biobed modeli, UTEM’de bu kapsamda yapılan eğitimlerde kullanılmaktadır.