Proje Kapanış Toplantısı
22 Aralık 2020
ProtectLife Su Şurasında!
22 Ekim 2021

Hizmetiçi Eğitimler için BIOBED Modeli

Avrupa Birliği Bitki Koruma Ajansı (ECPA) tarafından desteklenen projeler kapsamında değişik ülkelerde yapılan araştırmalarda pestisitlerin noktasal kaynaklardan suya yaptığı bulaşıklarda birincil risk alanları olarak işletme içinde ilaçlama makinelerin temizliği, ilaç karıştırma ve doldurma gibi işler bildirilmiştir.

Pülverizatör depolarında kalan artık hacimlerin su kaynaklarına zarar vermeden bertarafında, BKÜ’lerin makinelere doldurulmasında oluşacak BKÜ akışlarının etrafa saçılmalarını önlemede, BKÜ’lerin hazırlanmalarında ve karıştırılmalarında ve depoya doldurulmalarında kullanılacak model bir biobed yapımı proje ortağı UTEM’den Dr. Mesut Gölbaşı ve Zir. Müh. Mustafa Akkurt tarafından gerçekleştirilmiştir.

Geliştirilen bu Biobed modeli, UTEM’de bu kapsamda yapılan eğitimlerde kullanılmaktadır.