Çalışma Grubu 1. Toplantısı
27 Şubat 2018
Proje Ekibi ZMMAE Laboratuvarlarında İncelemelerde Bulundu
28 Şubat 2018

Çalışma Grubu 2. Toplantısı

ProtectLife Projesi Çalışma Grubu 28.02.2018 tarihinde saat 10.00’da ZMMAE Toplantı Salonu’nda Proje Koordinatörü Dr.Arzu AYDAR başkanlığında tüm proje ortaklarının katılımlarıyla toplandı.

Toplantıya Dr.AYDAR’ın yanında ZMMAE’yi temsilen Dr.Yasemin SABAHOĞLU, INHORT’U temsilen Dr. Grzegorz DORUCHOWSKI, NAIK’i temsilen Prof.Dr.András SZÊKÁCS, USAMV’yi temsilen Dr.Roxana CICEOI, UTEM’i temsilen Dr.Mesut GÖLBAŞI, AU TMTM’yi temsilen Prof.Dr.Ali İhsan ACAR ve Dr.Okray OREL, GKGM BKÜDB temsilen Osman ARI ve TARMAKBİR’i temsilen Selami İLERİ katıldılar.

Toplantıda ilk olarak Koordinatör Dr.AYDAR tarafından Projede yer alan ortakların görevleri tanıtıldı ve yapılan tartışmalar sonucunda her bir ortağın projedeki görevleri konusunda mutabık kalındı.

Gündemin ikinci başlığında yabancı ortaklar tarafından yapılmış konu ile ilgili önceki çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Bu amaçla Dr.DORUCKOWSI daha önce görev aldıkları TOPPS projesi yanında kendi akademik çalışmalarını anlattı. Benzer şekilde Dr.CICEOI ve Dr.SZÊKÁCS ülkelerinde yaptıkları bilimsel çalışmalar ile yasa ve yönetmelikleri açıkladılar.

Verilen aradan sonra Dr.OREL tarafından web sitesine ve ortaklar arası veri aktarımı yöntemine ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Bunun yanında Dr.OREL projenin önemli bir çıktısı olacak mobil uygulama konusunda ön bilgiler vererek ortakların zaman, içerik ve görevlerle ilgili sorularını yanıtladı.

Gündemin son maddesine uygun olarak her ortağın görev tanımlarına ilişkin tartışmalarda bulunuldu.