Proje Koordinatörlüğümüz FAO Webinar’ına katıldı.
14 Ekim 2020
Proje Kapanış Toplantısı
22 Aralık 2020

Bitki Ürünleri Kaynaklı Su Kirliliğinin Önlenmesi Çalıştayı

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen ve Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen “Bitki Koruma Ürünleri İle Oluşan Noktasal Kaynaklı Su Kirliliğinin Önlenmesi İçin Ziraat Mühendislerinin Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi” projemizin yaygınlaştırma faaliyeti olarak planlanan “Bitki Ürünleri Kaynaklı Su Kirliliğinin Önlenmesi Çalıştayı” 25 Kasım 2020 Çarşamba günü 14:00 – 16:00 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma Enstitüleri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinden toplam 232 katılımcı yer almıştır.

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Sait ERTÜRK moderatörlüğünde gerçekleştirilen Çalıştay’a konuşmacı olarak;

-Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü’nden Proje Koordinatörü Dr. Arzu AYDAR “Proje Tanıtımı ve Faaliyetleri”,

-İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK “Pestisitlerin İnsan ve Çevreye Etkileri”,

-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi’nden Meral MUNGAN ARDA “Kalıcı Organik Kirleticiler”,

-Syngenta firmasından Can AKDENİZ ve Emin ÖZER “Bitki Koruma Ürün Kalıntılarını İçeren Sıvı Atıkların Sürdürülebilir Yönetimi, HelioSec/RemDry”

isimli sunularıyla katılmışlardır.Çalıştay sunularını koyu ve italik olarak yazılan isimlerine tıklayarak indirebilirsiniz.