Protect LifeTarımda kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) toprak ve su kaynaklarında değişik yollardan oluşturduğu bulaşıklar doğal kaynaklar üzerinde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Özellikle yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının bu bulaşıklarla kirlenmesi halk sağlığını ciddi boyutlarda etkilemektedir. Su kaynakları bulaşığı % 45-90 oranında noktasal kaynaklardan oluşmaktadır. BKÜ’lerle oluşan bu bulaşıklar; BKÜ’lerin depolama aşamasından başlayıp, uygulama yerine taşınması, hazırlanması, hedefe uygulanması, uygulama sonrası kalıntıların ve ambalajların bertarafı, kullanılan makinelerin temizliği, gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır. Ayrıca arazilerden yağış sonucu, topraktaki yıkanma ve erozyonla da su kaynaklarına bulaşıklar meydana gelmektedir. Ülkemizde bu bulaşıklar özellikle nehir, göl ve su havzalarında daha belirgindir. Bulaşıkların bu hızla oluşmaya devam etmesi durumunda 25-30 yıl içerisinde geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşılacağı tahmin edilmektedir.

Projenin AmacıBu projenin amacı; öncelikle BKÜ’lerle noktasal kaynaklardan oluşan su kaynakları bulaşıklarını önlemek için ülkemiz koşullarına uygun En iyi Yönetim Uygulamalarını (EYU) geliştirmek, sonrasında bu EYU’larını kullanarak Tarım İl Müdürlüklerinde çalışan sahadaki yayımcı ziraat mühendislerinin bu konudaki mesleki yeterliliklerini geliştirmektir. Sahadaki ziraat mühendisleri BKÜ’leri ile yapılan çalışmalarda EYU’larını çiftçilere aktarmaktan sorumludur. Bu çerçevede yayımcı ziraat mühendislerinin proje konusu açısından mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Projede; bu amaçla, Avrupa Birliği ülkelerindeki BKÜ’lerinin EYU ile ilgili geliştirilmiş başarılı yöntem ve uygulamalardan ülkemizin ihtiyaçları gözetilerek yararlanılacak ve bu bilgiler hedef kitleye kazandırılacaktır.